SVATÝ MIKULÁŠ – ČLOVĚK PLNÝ BOŽÍ LÁSKY

Slavíme svátek svatého Mikuláše

Včetně obrazových příloh. Materiál obsahuje 12 metodických návodů pro setkání dětí (dětí a dospělých). Materiál nabízí možnost, jak s dětmi v mateřské škole, ve škole či ve farnosti prožít svátek svatého Mikuláše tak, aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství. Publikace vyšla tiskem v roce 2007 pod ISBN 978-80-86953-13-7.

Cena: Ke stažení ZDARMA.
Můžete podpořit činnost Katechetického a pedagogického centra darem v jakékoli výši v hotovosti nebo převodem na účet – v tomto případě nás, prosím, kontaktujte na kpc@doo.cz nebo telefonicky.

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava 1
Autoři: Eva Muroňová, P. Tomáš Cyril Havel, CFSsS
Ilustrace: Karolína Marková
©2019 Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, Ostrava
ISBN 978-80-907170-0-8

pdf-icon

Předmluva

 

pdf-icon

I. Slavení svátku svatého Mikuláše dnes

 

pdf-icon

II. Slavení svátku svatého Mikuláše s mladšími dětmi

První setkání přibližuje dětem svatost prostřednictvím znamení světla – svatý je ten, kdo přináší světlo Boží lásky druhým lidem. Svatý je světlem pro druhé a pro tento svět. Druhé setkání spojuje dětem život svatého Mikuláše s městem Myra a třetí setkání pojednává o tom, jak se Mikuláš stal biskupem.

Tři setkání tvoří celek, ve kterém se mohou děti během tří týdnů  nebo tří dnů připravovat na slavení svátku a seznamovat se přitom se životem svatého Mikuláše. Setkání však mohou být použita také jako úvody k některé z legend ve třetím celku.

pdf-iconIII. Slavení svátku svatého Mikuláše vyprávěním legend

Obrazové přílohy

Následující legendy jsou upraveny tak, aby byly vhodné pro větší skupinu dětí různého věku a dospělých. Každé setkání obsahuje vyprávění legendy doprovázené společnou prací, zpíváním písní a vytvářením obrazu. Setkání je zakončeno nadílkou, před kterou může být vyslovena modlitba díků za Boží dobrotu a štědrost. Jednotlivé legendy můžeme vyprávět samostatně, ale mohou také navazovat v jednotlivých setkáních jedna na druhou, nebo na některá předchozí setkání.

pdf-icon

IV. Slavení svátku svatého Mikuláše s dětmi a dospělými